עובדים זריםעובדים סיעודיים זרים

ישנם מצבים שהמצב התפקודי של הקשיש יורד, והוא זקוק להשגחה וסיוע לאורך כל שעות היממה. במצבים כאלה משפחות רבות שוקלות את האפשרות להעסקת עובדים סיעודיים זרים.

כאשר מתקבלת פנייה מצד משפחה השוקלת אפשרות של העסקת עובדים סיעודיים זרים, אתגר סיעוד ורווחה תדריך ותלווה את המשפחה לכל אורך תהליך הבאתו של העובד הזר.

העובדים המקצועיים של החברה יסייעו לקשיש ולבני משפחתו להבין את מכלול התהליכים וכן את השלבים המרכזיים והחוקיים הנדרשים בהשגת ההיתר להעסקת עובדים סיעודיים זרים. כמו כן, עובדינו המקצועיים יוכלו לסייע בכל ההכנות הנדרשות לקליטתו של העובד הזר וילוו את בני המשפחה, לכל אורך התהליך.

סיוע בקבלת ההיתר ממשרד הפנים: סיוע במילוי טפסי משרד הפנים הנדרשים להעסקתם של עובדים סיעודיים זרים, צירוף האישורים המתאימים והפנייה לדרישות תשלום האגרה. לבסוף, נסייע במשלוח כל המסמכים ליחידת ההיתרים במשרד הפנים.

סיוע בבחירת עובדים סיעודיים זרים: לאחר שההיתר להעסקת עובד זר ניתן, על בני משפחת המטופל לבחור לשכה המורשית, על פי חוק, לבצע השמות למטפלים זרים בתחום סיעוד.
אתגר סיעוד ורווחה תסייע לבצע את ההתאמה החשובה בין המטפל למטופל. אין נושא חשוב יותר, שכן המטפל הוא זה שילווה את הקשיש לאורך כל שעות היממה. אתגר תבצע את ההתאמה תוך התייחסות לפרטים הקטנים ביותר כגון: שפת המטפל, יכולותיו הפיזיות, ניסיון, היסטוריה כמטפל, רמת הכשרתו, מין המטפל, וכדו'. לאתגר האמצעים לבצע מבחני התאמה קפדניים ביותר, על מנת לייצר את ההתאמה האופטימלית של מטופל-מטפל ולהסדירה אל מול הרשויות.

הכנת המשפחה בטרם העסקתם של העובדים הזרים: עובדיה המקצועיים של אתגר סיעוד ורווחה יסייעו בהבנת ההשלכות של הכנסת אדם זר לבית, בהכנה נפשית של הקשיש ובהכוונה להכנה פיזית של מקום המגורים לצרכיו של שהות העובד הזר בבית המטופל. כמו כן, תתבצע חשיבה משותפת עם המטופל ובני משפחתו על תוכנית הטיפול היומית תוך התאמתה המדויקת למטופל

השתתפות בעלויות העסקת המטפלים הזרים: כל הזכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר קיבלו היתר להעסיק מטפל זר, זכאים על פי חוק למימון חלקי של שכר המטפל הזר. אתגר סיעוד ורווחה תעסיק את המטפל בהיקף השעות אשר אושר על ידי הביטוח הלאומי. אתגר תשלם את שכר המטפל הזר עבור שעות הזכאות לגמלת סיעוד, וכן את הנדרש על פי חוק. בני המשפחה ישלמו למטפל את יתרת הסכום.

במקרים בהם נאלץ המטפל הזר להיעדר מהטיפול, למשל בעת מחלה, תשלם אתגר סיעוד ורווחה את ימי המחלה לעובד הזר, בהתאם לחוק.

החלפת עובדים סיעודיים זרים במקרה של היעדרות: במקרים בהם אין ביכולתו של העובד הזר לטפל במטופל עקב היעדרות (חופש, מחלה, נסיעה ממושכת וכו'), אתגר תציב מטפל ישראלי לטובת שעות טיפול במקומו, על בסיס שעות הזכאות לגמלת סיעוד. החלפה והתאמה זו תתבצע ללא כל תשלום. במקרה של היעדרות ממושכת של העובד הזר, תוכל אתגר למצוא מטפל ישראלי, מתוך מאגר העובדים שלה, במסגרת סיעודית פרטית.

פיקוח: אתגר סיעוד ורווחה תציב עובדת סוציאלית שתלווה  את המטופל ומשפחתו, באופן שוטף, לכל משך תקופת העסקת העובד הזר. עובדינו יגיעו לביקורים תכופים בבית המטופל, לטובת ביקורת ופיקוח.

סיוע בתהליך הוצאת היתר משותף מול הביטוח הלאומי: בחינת עומס טיפולי על ידי העובד הסוציאלי של החברה, עבור העסקת עובד זר אחד לטיפול בשני בני הזוג והגשת ההמלצות לביטוח הלאומי.

אנשי אתגר יוודאו כי כל תחומי השירות מבוצעים באיכות גבוהה:
* טיפול אישי בקשיש: עזרה בניידות, רחצה, הלבשה, האכלה, נטילת תרופות וכדומה.
* טיפול משק בית: ניקיון, בישול, כביסה, גיהוץ, קניות וכדומה.
* פנאי: חברה, יציאה מחוץ לבית וכדומה.
* תקשורת: בדיקת התקשורת בין המטפל למטופל, וכן רמת שביעות הרצון של בני המשפחה מהמטפל.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר