ניצולי שואהסיעוד ניצולי שואה

אתגר סיעוד ורווחה מספקת שעות טיפול שבועיות מטעם הקרן לניצולי שואה עבור קשישים ניצולי שואה באמצעות מטפלים מקצועיים ומנוסים, בהתאם למסלולים הבאים:

  1. עזרה סיעודית קבועה

מתן תוספת תשע שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים בזולת במידה רבה ביותר, או לחלוטין. שירותי הסיעוד ניתנים אך ורק בבית הניצול או בדיור מוגן.

זכאי לקבלת הסיוע אדם אשר:

א. מוכר כניצול שואה על ידי אחד הגופים הרשמיים: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה-  B.E.G

ב. עונה על אחד מהקריטריונים הבאים:

  1. מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד באמצעות ספקי הסיעוד, והוא ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).
  2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188%
  3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות ומעלה.

למידע נוסף מתוך הקרן לרווחת נפגעי השואה

  1. סיעוד קצר מועד

קשיש ללא גמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר נזקק לאשפוז, יחווה לעתים קושי לחזור לביתו לאחר השחרור מהאשפוז ללא סיוע טיפולי. לשם כך מוצע לניצולי שואה שמאושפזים בבית החולים (אפילו אשפוז יומי) לקבל -50 שעות סיעוד מקרן הרווחה לנפגעי השואה במהלך החודשיים שלאחר השחרור. בצורה זו יתאפשר לניצול השואה ליהנות מטיפול בביתו מיד עם חזרתו לביתו. לצורך כך יש לפנות בזמן האשפוז לעובדת סוציאלית במחלקת האשפוז בבית החולים. התנאי הוא שהכנסתו החודשית של ניצול שואה יחיד אינה עולה על 9,902.78 ש”ח לחודש (נכון לינואר 2020, בהתחשב בכלל הכנסותיו,  ולא כולל רנטות או תגמולים בגין הרדיפות). ניתן להגיש בקשה זו אחת לשנה.

למידע נוסף מתוך הקרן לרווחת נפגעי השואה

  1. סול”ם בקהילה

ניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב של חולי ומשבר, העומדים בקריטריונים, יכולים להיות זכאים ל-50 שעות סיעוד למשך חודשיים, על ידי התחייבות של הקרן לחברת אתגר, בתנאי שניצול השואה אינו מאושפז בבית חולים.

מטרת התכנית היא למנוע אשפוזים והתדרדרות תפקודית במצב שעשויה להוביל לאשפוז כרוני ומעבר למסגרת מוסדית. הפנייה לסיוע זה נעשית באמצעות עובדת סוציאלית בקופת חולים. ניתן להגיש בקשה אחת לסיוע בשנה. גם כאן הזכאות היא למי שהכנסתו החודשית האישית היא מתחת ל-9,902.78 ש”ח ברוטו ליחיד (נכון לינואר 2020, בהתחשב בכלל הכנסותיו,  ולא כולל רנטות או תגמולים בגין הרדיפות).

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר