החמרת מצ

החמרה במצב

מקבלי גמלת סיעוד ברמה שאינה רמת הזכאות הגבוהה ביותר, שמצבם התפקודי ו\או הקוגניטיבי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת שיעור זכאותם.
בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל בעקבות בדיקה מחדש.

לצורך כך יש להגיש טופס תביעה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה, ולצרף את המסמכים הבאים:

תדפיס מידע רפואי ממוחשב (תמצית תיק רפואי אבחנות ותרופות) חתום על ידי הרופא המטפל, וכן סיכומי אשפוז, למי שאושפז במהלך החודשים האחרונים.

ניתן לצרף מידע רלוונטי מגורמים מטפלים נוספים (אח/ות המרפאה, פיזיותרפיסט/ית, עו"ס/ית וכו').

לאחר הגשת התביעה, יתואם ביקור של מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי, כדי לערוך בדיקת תלות לתובע בביתו (אלא אם כן מדובר בבני 90 ומעלה שנבדקו לפני כן על-ידי רופא גריאטר).

אם התביעה אושרה ונקבע שינוי בגמלת הסיעוד עקב החמרה, השינוי יחל מהיום השמיני שלאחר מועד הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר