זכויות המטופלמגילת זכויות המטופל

מגילה זו מפרטת את עיקרי זכויות מטופליה של אתגר סיעוד ורווחה:

  • הטיפול הסיעודי יוענק למטופל ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא.
  • המטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי, איכותי ויחס אנושי.
  • המטופל זכאי לדעת את זהות המטפל בו ותפקידו.
  • המטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהלך כל שלבי הטיפול והסיוע הסיעודי.
  • המטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת הסיוע הסיעודי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה.
  • המטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הטיפולי והסיעודי הנוגע אליו.
  • המטופל העובר למטפל אחר או לחסותה של חברת סיעוד אחרת, זכאי לשיתוף פעולה של חברת אתגר לשם הבטחת המשך הטיפול הנאות בו.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר